Syndicate content

Сұрақтарға соңғы жауаптар

Біріккен менеджмент жүйесі

БІРІККЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ «МЕМСАРАПТАМА» РМК-НЫҢ МАҚСАТЫ

«МЕМСАРАПТАМА» РМК-НІҢ 2 БІРІККЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ

«Мемсараптама» РМК-нің біріктірілген менеджмент жүйесі саласындағы саясатын жүзеге асыру щеңберінде келесі мақсаттар анықталсын:
1. Біріктірілген менеджмент жүйесінің негізгі үдерісінің нәтижелілігін бағалауды желтілдіру қамтамасыз етілсін.
2. «Мемсараптама» РМК-нің филиалдарында БМЖ-ның ішкі нормативтік құжаттар талаптарынының және рәсімдерінің орындалуына құжаттық тексеру жүргізу қамтамасыз етілсін.

БІРІККЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ «МЕМСАРАПТАМА» РМК-НЫҢ САЯСАТЫ

БІРІККЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ «МЕМСАРАПТАМА» РМК-НЫҢ САЯСАТЫ
Тапсырысшылардың талаптарын қанағаттандыруға бейімделіп, мемлекеттік, қоғамдық және жеке мүдделерді, адамға тіршілік етуге қолайлы және қауіпсіз жағдайды және жобаланған құрылыс объектілерінің оны пайдалануға тапсырғаннан кейін қалыпты қызмет атқаруын қамтамасыз ету мақсатында «Мемсараптама» РМК-нің басшылығы өзіне келесідей міндеттемелерді алады: