Сұрақтарға соңғы жауаптар

Сараптама жүргізу тәртібі

Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ бұрыннан барын өзгертуге (реконструкциялауға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелерге және жобалау-сметалық құжаттамаға ведомствадан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидалары туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жығы 1 сәуірдегі № 299 бұйрығы