Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-12-20

Changes in rules of determination of cost of examination are published

2018-12-20

On December 12, 2018 on the website of Reference control bank Normative legal acts of the Republic of Kazakhstan (RCB) there was an official publication of the order of the Minister of investments and development of RK of November 30, 2018 No. 840 "About modification of the order of the acting as the Minister of national economy of the Republic of Kazakhstan of December 21, 2015 No.

Сараптама құнын анықтау қағидаларына өзгерістер жарияланды

2018-12-20

2018 жылғы 12 желтоқсанда ҚР НҚА Эталондық бақылау банкінің (ЭББ) сайтында «Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ, әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 30 қарашадағы № 840 бұйрығын ресми жариялауы өтті.

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».

Опубликованы изменения в правила определения стоимости экспертизы

2018-12-20

12 декабря 2018 года на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК (ЭКБ) прошел официальное опубликование приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2018 года №840 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня».