Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-03-02

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар

2018-03-02

«Мемсараптама» РМК-нің 2018 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарын орындау үшін «Қазақстан Республикасында заманауи кезеңдегі құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар өткізлді.
Семинар модераторы - «KAZGOR» жобалау академияся» ЖШС.
Семинар екі кезеңде өткізілді.
- 2018 жылғы 23 ақпанда Алматы қаласында;
- 2018 жылғы 1 наурызда Астана қаласында.
Семинарға қатысушылар – «Мемсараптама» РМК-нің орталық аппараты және филиалдарының жобалардың сметалық бөлімінің сарапшылары.
Семинар барысында мынадай мәселелер қаралды:

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар

2018-03-02

«Мемсараптама» РМК-нің 2018 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарын орындау үшін «Қазақстан Республикасында заманауи кезеңдегі құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар өткізлді.
Семинар модераторы - «KAZGOR» жобалау академияся» ЖШС.
Семинар екі кезеңде өткізілді.
- 2018 жылғы 23 ақпанда Алматы қаласында;
- 2018 жылғы 1 наурызда Астана қаласында.
Семинарға қатысушылар – «Мемсараптама» РМК-нің орталық аппараты және филиалдарының жобалардың сметалық бөлімінің сарапшылары.
Семинар барысында мынадай мәселелер қаралды:

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

2018-03-02

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2018 год, проведен семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе».
Модератор семинара - ТОО «Проектная академия «KAZGOR».
Семинар проводился в два этапа:
- 23 февраля 2018 года в городе Алматы;
- 1 марта 2018 года в городе Астана.
Участники семинара - эксперты центрального аппарата и филиалов РГП «Госэкспертиза» по сметному разделу проектов.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

2018-03-02

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2018 год, проведен семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе».
Модератор семинара - ТОО «Проектная академия «KAZGOR».
Семинар проводился в два этапа:
- 23 февраля 2018 года в городе Алматы;
- 1 марта 2018 года в городе Астана.
Участники семинара - эксперты центрального аппарата и филиалов РГП «Госэкспертиза» по сметному разделу проектов.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

Семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

2018-03-02

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2018 год, проведен семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе».
Модератор семинара - ТОО «Проектная академия «KAZGOR».
Семинар проводился в два этапа:
- 23 февраля 2018 года в городе Алматы;
- 1 марта 2018 года в городе Астана.
Участники семинара - эксперты центрального аппарата и филиалов РГП «Госэкспертиза» по сметному разделу проектов.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

Баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттардағы өзгерістерді ескере отырып 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау» тақырыбындағы семинарға қатысу

Баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттардағы өзгерістерді ескере отырып 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау» тақырыбындағы семинарға қатысу

2018-03-02

«Мемсараптама» РМК-нің 2018 жылға арналған жұмыскерлерді кәсіби оқыту жоспарын орындау үшін 2018 жылғы 27-28 ақпан аралығында «Мемсараптама» РМК-нің жобаларды сараптау басқармасы сметалық бөлімінің бастығы «Баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттардағы өзгерістерді ескере отырып 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау» тақырыбындағы семинарға қатысты.
Семинар модераторы – «ҚазҚСҒЗИ» АҚ.
Семинар барысында мынадай мәселелер қаралды:

Seminar on a subject "Determination of estimated cost of construction in the Republic of Kazakhstan since January 1, 2018 taking into account changes in normative documents on pricing"

Seminar on a subject "Determination of estimated cost of construction in the Republic of Kazakhstan since January 1, 2018 taking into account changes in normative documents on pricing"

2018-03-02

In pursuance of the Plan of vocational education of workers of RSE “Gosexpertiza” on February 27-28, 2018 head of the estimating department of management of examination of projects Kazhiyakbarova I.T. have participated in this seminar.
The moderator of a seminar - JSC KAZNIISA.
During the seminar the following questions have been considered:
1. The normative legal documents regulating formation of estimated cost of construction at the present stage (taking into account changes in the legislation).

Участие в семинаре на тему «Определение сметной стоимости строительства в Республике Казахстан с 1 января 2018 года с учетом изменений в нормативных документах по ценообразованию»

Участие в семинаре на тему «Определение сметной стоимости строительства в Республике Казахстан с 1 января 2018 года с учетом изменений в нормативных документах по ценообразованию»

2018-03-02

Во исполнение Плана профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2018 год, 27-28 февраля 2018 года начальник сметного отдела управления экспертизы проектов РГП «Госэкспертиза» Кажиякбарова И.Т. приняла участие в семинаре на тему «Определение сметной стоимости строительства в Республике Казахстан с 1 января 2018 года с учетом изменений в нормативных документах по ценообразованию».
Модератор семинара - АО «КазНИИСА».
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу»  тақырыбына семинар

«Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар

2018-03-02

"KAZGOR" Жобалық академиясы «Қазақстан Республикасында заманауи кезеңде құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу» тақырыбына семинар өткізді. "Мемсараптама" РМК-нің Қостанай облысы бойынша филиалының сметчик - сарапшылары Л.А.Клюкина және А. С.Татиева қатысты. Семинарда: Қазақстан Республикасында құрылыстың сметалық құнын анықтау бойынша, үстеме шығыстардың шамасын және салудың сметалық пайдасын анықтау бойынша, құрылысты ұйымдастыру жобасының шешімдеріне байланысты қосымша шығындарды анықтау бойынша нормативтік құжаттар қарастырылды.

Seminar "Estimated standardization and pricing in construction at the present stage in the Republic of Kazakhstan"

Seminar "Estimated standardization and pricing in construction at the present stage in the Republic of Kazakhstan"

2018-03-02

The project academy "KAZGOR" held a seminar "Estimated standardization and pricing in construction at the present stage in the Republic of Kazakhstan". In it, from the branch of RSE "Gosexpertiza" in Kostanay oblast, experts-estimates were used Klyukina LA. and Tatieva AS. At the seminar, regulatory documents were considered: by definition of the estimated cost of construction in the Republic of Kazakhstan, by determining the amount of overheads and estimated profit in construction, by determining the additional costs associated with the construction organization's construction decisions.