Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-02-13

ADVERTISEMENT

2018-02-13

Production department in the city of Atyrau of the Western Region branch of the Republican state enterprise on the right of economic management «State non-departmental expertise of projects» (RSE «State expertize») of the Committee for Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan looking for qualified specialists:
1-unit of the expert (section: Technology).

ХАБАРЛАНДЫРУ

2018-02-13

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Батыс өңірі бойынша филиалы Атырау қаласындағы өндірістік бөлімінің бос қызмет орнына орналасуға білікті мамандар қажет:
Сарапшы 1-бірлігі (ТХ тарауы бойынша).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2018-02-13

Производственному отделу в г. Атырау филиала по Западному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на занятие вакантной должности требуются квалифицированные специалисты:
1-единица эксперта (по разделу: ТХ).