Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2015-10-26

Discussion of the Resolution of the government of RK №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy"

Discussion of the Resolution of the government of RK №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy"

2015-10-26

On October 23, 2015 RSE branch of "Gosexpertiza" on the Aktyubinsk area (further – branch) carried out lecture conversation on discussion of the Resolution of the government of RK of April 14, 2015 №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy" with participation of the consultant of Department of RK Agency for public service and to counteraction of corruption on the Aktyubinsk area of Konyrbayev A.S.

Discussion of the Resolution of the government of RK №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy"

Discussion of the Resolution of the government of RK №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy"

2015-10-26

On October 23, 2015 RSE branch of "Gosexpertiza" on the Aktyubinsk area (further – branch) carried out lecture conversation on discussion of the Resolution of the government of RK of April 14, 2015 №234 "About the approval of the Plan of measures for 2015 - 2017 on realization of Anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015 - 2025 and to counteraction to shadow economy" with participation of the consultant of Department of RK Agency for public service and to counteraction of corruption on the Aktyubinsk area of Konyrbayev A.S.

«Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау

«Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау

2015-10-26

2015 жылғы 23 қазанда «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы (бұдан әрі – филиал) ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Департаментінің кеңес беруші А.С. Коңырбаевтың қатысуымен 2015 жылғы 14 сәуірдегі №234 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау жөнінде дәріс-әңгіме өткізді.

«Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау

«Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау

2015-10-26

2015 жылғы 23 қазанда «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы (бұдан әрі – филиал) ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Департаментінің кеңес беруші А.С. Коңырбаевтың қатысуымен 2015 жылғы 14 сәуірдегі №234 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған Іс-шара жоспарын бекіту туралы» №234 ҚР Үкіметінің қаулысын талқылау жөнінде дәріс-әңгіме өткізді.

Обсуждение Постановления Правительства РК №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике»

Обсуждение Постановления Правительства РК №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике»

2015-10-26

23 октября 2015 года филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее – филиал) провел лекцию-беседу по обсуждению Постановления Правительства РК от 14 апреля 2015 года №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике» с участием консультанта Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Конырбаева А.С.

Обсуждение Постановления Правительства РК №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике»

Обсуждение Постановления Правительства РК №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике»

2015-10-26

23 октября 2015 года филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее – филиал) провел лекцию-беседу по обсуждению Постановления Правительства РК от 14 апреля 2015 года №234 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике» с участием консультанта Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Конырбаева А.С.