Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2015-10-02

Seminar on the main functions of the File Register

Seminar on the main functions of the File Register

2015-10-02

Within the Plan of professional development of the staff of Aktyubinsk area branch of RSE «Gosexpertize» (further – branch) for 2015 and for improvement of document flow activity of branch, the chief of summary department of branch Umirzakov E.A. participated in a seminar on the subject «File Register», organized and carried out by «BSP Archiv Audit» LLP on September 28-29, 2015 in Almaty.

Seminar on the main functions of the File Register

Seminar on the main functions of the File Register

2015-10-02

Within the Plan of professional development of the staff of Aktyubinsk area branch of RSE «Gosexpertize» (further – branch) for 2015 and for improvement of document flow activity of branch, the chief of summary department of branch Umirzakov E.A. participated in a seminar on the subject «File Register», organized and carried out by «BSP Archiv Audit» LLP on September 28-29, 2015 in Almaty.

Іс номенклатурасының негізгі функциялары жөніндегі семинар

Іс номенклатурасының негізгі функциялары жөніндегі семинар

2015-10-02

2015 жылғы «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы (бұдан әрі – филиал) қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жоспары аясында және филиалдың құжатайналымын жетілдіру мақсатында, жинақтау бөлімінің басшысы Е.Ә.Өмірзақов Алматы қаласында 28-29 қыркүйекте «BSP Archiv Audit» ЖШС «Іс номенклатурасы» тақырыбына ұйымдастырып өткізген семинарға қатысты.

Іс номенклатурасының негізгі функциялары жөніндегі семинар

Іс номенклатурасының негізгі функциялары жөніндегі семинар

2015-10-02

2015 жылғы «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы (бұдан әрі – филиал) қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жоспары аясында және филиалдың құжатайналымын жетілдіру мақсатында, жинақтау бөлімінің басшысы Е.Ә.Өмірзақов Алматы қаласында 28-29 қыркүйекте «BSP Archiv Audit» ЖШС «Іс номенклатурасы» тақырыбына ұйымдастырып өткізген семинарға қатысты.

Семинар по основным функциям номенклатуры дел

Семинар по основным функциям номенклатуры дел

2015-10-02

В рамках Плана повышения квалификации сотрудников филиала РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее – филиал) на 2015 год и в целях улучшения документооборотной деятельности филиала, начальник сводного отдела филиала Умирзаков Е.А. принял участие в семинаре на тему «Номенклатура дел», организованный и проведенный ТОО «BSP Archiv Audit» 28-29 сентября 2015 года в г.Алматы.

Семинар по основным функциям номенклатуры дел

Семинар по основным функциям номенклатуры дел

2015-10-02

В рамках Плана повышения квалификации сотрудников филиала РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее – филиал) на 2015 год и в целях улучшения документооборотной деятельности филиала, начальник сводного отдела филиала Умирзаков Е.А. принял участие в семинаре на тему «Номенклатура дел», организованный и проведенный ТОО «BSP Archiv Audit» 28-29 сентября 2015 года в г.Алматы.