Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2015-10-01

Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders. The quest «Monday begins on Saturday»

Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders. The quest «Monday begins on Saturday»

2015-10-01

On September 25-28, 2015 the chief specialist (the lawyer, on government purchases) the administrative and managerial personnel of branch of Gannochenko O.V. participated in the II International youth forum of labor union of builders on a subject «Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders». The quest «Monday begins on Saturday», organized and carried out by International of Builders and benchman (BWI), Labor union of builders of Kyrgyzstan, in Cholpan-Ata city, sanatorium «Blue Issyk Kul».

Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders. The quest «Monday begins on Saturday»

Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders. The quest «Monday begins on Saturday»

2015-10-01

On September 25-28, 2015 the chief specialist (the lawyer, on government purchases) the administrative and managerial personnel of branch of Gannochenko O.V. participated in the II International youth forum of labor union of builders on a subject «Organize and mediative competences for the organization of effective work of youth trade-union leaders». The quest «Monday begins on Saturday», organized and carried out by International of Builders and benchman (BWI), Labor union of builders of Kyrgyzstan, in Cholpan-Ata city, sanatorium «Blue Issyk Kul».

Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті

Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті

2015-10-01

2015 жылғы 25-28 қыркүйек аралығында филиалдың әкімшілік-басқару ұжымының бас маманы (заңгер, мемлекеттік сатып алу жөніндегі) О.В.Ганноченко Шолпан-Ата қаласы, «Голубой Иссык-Куль» шипажайда «Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті» тақырыбына Құрылысшы мен ағаш өңдеушілер Интернационалы (BWI), Қырғызстан құрылысшылар кәсіподағы ұйымдастырып өткізген ІІ Халықаралық жастар құрылысшылар кәсіподағының форумына қатысты.

Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті

Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті

2015-10-01

2015 жылғы 25-28 қыркүйек аралығында филиалдың әкімшілік-басқару ұжымының бас маманы (заңгер, мемлекеттік сатып алу жөніндегі) О.В.Ганноченко Шолпан-Ата қаласы, «Голубой Иссык-Куль» шипажайда «Жастар кәсіподақ көшбасылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруға арналған органайзинг және медиативтік құзырет. «Дүйсенбі сенбіден басталады» квесті» тақырыбына Құрылысшы мен ағаш өңдеушілер Интернационалы (BWI), Қырғызстан құрылысшылар кәсіподағы ұйымдастырып өткізген ІІ Халықаралық жастар құрылысшылар кәсіподағының форумына қатысты.

Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров.  Квест «Понедельник начинается в субботу»

Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров. Квест «Понедельник начинается в субботу»

2015-10-01

25-28 сентября 2015 года главный специалист (юрист, по госзакупкам) административно-управленческого персонала филиала Ганноченко О.В. приняла участие во II Международном молодежном форуме профсоюза строителей на тему «Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров. Квест «Понедельник начинается в субботу», организованный и проведенный Интернационалом Строителей и деревообработчиков (BWI), Профсоюзом строителей Кыргызстана, в г.Чолпан-Ата, санаторий «Голубой Иссык-Куль».

Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров.  Квест «Понедельник начинается в субботу»

Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров. Квест «Понедельник начинается в субботу»

2015-10-01

25-28 сентября 2015 года главный специалист (юрист, по госзакупкам) административно-управленческого персонала филиала Ганноченко О.В. приняла участие во II Международном молодежном форуме профсоюза строителей на тему «Органайзинг и медиативные компетенции для организации эффективной работы молодежных профсоюзных лидеров. Квест «Понедельник начинается в субботу», организованный и проведенный Интернационалом Строителей и деревообработчиков (BWI), Профсоюзом строителей Кыргызстана, в г.Чолпан-Ата, санаторий «Голубой Иссык-Куль».