Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-04-30

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ БІРЛІГІ КҮНІМЕН!

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ БІРЛІГІ КҮНІМЕН!

2013-04-30

Бұл қоғамдағы ұлтаралық бірлік пен тұрақтылықты насихаттайтын еліміздегі ең маңызды мерекелердің бірі. Бірлік, келісім және бейбітшілік – Тәуелсіздік алған жылдардағы ең басты құндылығымыз және көпұлтты мемлекетіміздің басты бағыты. Біз еліміздің осы құндылығын сақтап, ары қарай нығайтуымыз қажет. Біздің ортақ үйіміз, ортақ болашағымыз – Отанымыз.
Көктемнің осы бір тамаша мерекесінде сіздерге көтеріңкі көңіл күй, бақыт пен байлық тілейміз.

Құрметпен: «Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалының ұжымы.

С ДНЕМ ЕДИНСТВА НАРОДОВ КАЗАХСТАНА!

С ДНЕМ ЕДИНСТВА НАРОДОВ КАЗАХСТАНА!

2013-04-30

Это один из самых знаменательных праздников в нашем календаре, соединяющий в себе идею национального согласия и стабильности общества. Единство, согласие и мир в обществе стали одними из главных достижений за годы независимости и являются ориентиром нашей многонациональной страны. Самое главное, нам необходимо сохранить и укрепить эти достояния нашей независимости. Мы должны всегда помнить, у нас общий дом, общее будущее, и в этом сила нашего народа.
В этот весенний день желаем Вам праздничного настроения, счастья и благополучия.

ФИЛИАЛ ИМЖ БОЙЫНША ІШКІ АУДИТТЕН ӨТТІ

2013-04-30

Бас директор Ережепов Б. Б. 28.11.2012 ж. бекіткен, «Мемсараптама» РМК мен оның аймақтық бөлімшелерінде ішкі аудит өткізу Бағдарламасына сәйкес, үстіміздегі жылдың 28-29 наурызында «Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысындағы филиалының ИМЖ жауапты маманы А.М. Сейсенбаева «Мемсараптама» РМК Семей қаласындағы филиалында бас аудитор есебінде ішкі аудит жүргізді. Аудит кезінде төрт менеджмент жүйесі: сапа менеджменті, экология менеджменті және денсаулық сақтау мен еңбекті қорғау менеджменті, ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйелерінің қызмет ету барысы тексерілді.

ФИЛИАЛ ПРОШЕЛ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПО ИСМ

2013-04-30

В соответствии с Программой проведения внутренних аудитов ИСМ в РГП «Госэкспертиза» и его подразделениях, утвержденной генеральным директором Ережеповым Б.Б. от 28.11.2012 г. ответственный сотрудник по ИСМ Филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области А.М. Сейсенбаева 28-29 марта текущего года в качестве главного аудитора провел внутренний аудит в Филиале РГП «Госэкспертиза» в городе Семей.

Біліктілікті көтеру курсы.

Біліктілікті көтеру курсы.

2013-04-30

2013 жылғы сәуірдің 22 – 26-сы аралығында Алматы қаласындағы «KAZGOR» жобалау академиясында «Жазбаша аударма техникасы» атты біліктілікті көтеру курсына филиалдың құжатайналым секторының жетекші маманы, аудармашы Мирманова К.А. қатысты.
Курстың негізгі тақырыптары:
1. Синтаксистік кешендердің аудармасы.
2. Аудармадағы салыстырмалы грамматика.
3. Күрделенген сөйлемдер.
4. Аудармалық редакциялау дағдылары.
5. Аудармашылық трансформация. Лексикалық және грамматикалық трансформациялар.

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

2013-04-30

В Проектной академии «KAZGOR» г.Алматы с 22 по 26 апреля 2013 года прошли курсы повышения квалификации переводчиков «Техника письменного перевода».
На этих курсах побывал и наш сотрудник – ведущий специалист сектора документооборота, переводчик Мирманова К.А. Был вручен сертификат по пройденному курсу.

«Training and retraining of personnel in the field of technical regulation and Metrology»

2013-04-30

The Committee of technical regulation and Metrology of Ministry of industry and new technologies of Kazakhstan and RSE «Kazakhstan Institute of standardization and certification» on April 24-25, held a 2 day training seminar on the theme «Improvement of professional skills and retraining of personnel in the field of technical regulation and Metrology» in which took part the head of the production Department of the Branch of RSE «Gosexpertiza» in North Kazakhstan region Radchenko L.V.
The seminar covered the following topics:

«Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілікті жоғарылату»

2013-04-30

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитеті мен «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК сәуірдің 24-25 аралығында «Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілікті жоғарылату» атты тақырыпқа 2 күндік оқыту семинарын жүргізді, бұл семинарға «Мемсараптама» РМК-ның Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының өндірістік бөлімінің бастығы Л.В.Радченко қатысты
Семинарда келесі мәселелер қозғалды:
• Техникалық реттеу саласында нормативті-құқықтық база;

«Повышение квалификации и переподготовки кадров в области технического регулирования и метрологии»

2013-04-30

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 24-25 апреля провели 2х дневный обучающий семинар на тему: «Повышение квалификации и переподготовки кадров в области технического регулирования и метрологии» в котором приняла участие начальник производственного отдела Филиала РГП «Госэкспертиза» по Северо-Казахстанской области Радченко Л.В.
В семинаре были затронуты следующие вопросы:
• Нормативно-правовая базой Таможенного союза в области технического регулирования;